top of page
shutterstock_1829644112.jpg

Palvelut

YKSILÖLLE

HENKILÖKOHTAINEN MENTOROINTI OPISKELUN TUEKSI

Kenelle? 

Henkilökohtainen mentorointi on suunnattu sinulle, joka opiskelet joko päätoimisesti tai työn ohessa ja kaipaat helpotusta arkeesi.

 

Mitä?

Tukea ja käytännön vinkkejä opintojesi organisointiin, tavoitteiden asettamiseen ja arjen suunnitteluun opiskelua ja oppimista tukevaksi.

Ydinajatuksena on vähentää turhaa kuormaa ja helpottaa arkea, ehkäistä ylikuormitusta sekä tehdä opiskelusta innostavaa ja mielekästä.

Mentorointi antaa sinulle eväitä rakentaa ammatillista kasvupolkuasi jo opintojesi aikana, mikä helpottaa myös integroitumistasi työelämään opintojen jälkeen.

Tapaamisten aikana:
- Tutustumme sinuun oppijana
- Kirkastamme tavoitteesi
- Organisoimme opiskelun osaksi arkeasi
- Tarkastelemme osaamispotentiaaliasi
- Etsimme yhdessä sinulle sopivia toimintatapoja, jotka tukevat opiskelua ja oppimista

 

Sisältää:

- Kolme 1,5 h kestävää tapaamista sovitusti kasvotusten tai etäyhteydellä
- Ennakkotehtävät
- Kirjalliset materiaalit opiskelun tueksi
- Yhteenvedon viimeisen tapaamiskerran yhteydessä

 

Hinta yhteensä kolmelle tapaamiselle 

alk.175€ (sis. alv. 24%)

Ammatillisen kasvun konsultointi


Kenelle? 

Yrittäjille ja asiantuntijatyötä tekeville, joiden tavoitteena on kehittyä työssään, vähentää työn kuormittavuutta sekä oppia hyödyntämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Mitä?

Tukea työarkesi organisointiin, tavoitteiden asettamiseen ja arjen suunnitteluun ammatillista kasvua ja oppimista tukevaksi sekä konkreettisia vinkkejä osaamisesi kehittämiseen ja parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen.

Viisaalla työn organisoinnilla voit vähentää työn kuormitusta, saada aikaan enemmän vähemmällä vaivalla sekä tehdä tilaa luovuudelle ja uusille oivalluksille.

Tapaamisten aikana:
- Tutustumme sinuun asiantuntijana ja osaajana
- Tarkastelemme osaamispotentiaaliasi
- Organisoimme työarkeasi ammatillista kasvua tukevaksi
- Kirkastamme tavoitteesi
- Etsimme yhdessä sinulle sopivia toimintatapoja, jotka tukevat hyvinvointiasi sekä tavoitteidesi mukaista osaamisen kehittämistä ja ammatillista kasvua

 

Sisältää:

- Kolme 1,5 h kestävää tapaamista sovistusti kasvotusten tai etäyhteydellä
- Ennakkotehtävät
- Kirjalliset materiaalit ammatillisen kasvusi tueksi
- Yhteenvedon viimeisen tapaamiskerran yhteydessä


Hinta yhteensä kolmelle tapaamiselle 

alk. 225€ (sis. alv. 24%)

Osaamiskartoitus


Kenelle? 

Sinulle, joka
- Haaveilet yrittäjyydestä, mutta etsit vielä osaamisestasi sitä ydintä, josta ideaa kannattaisi lähteä jalostamaan
- Haluat oppia tunnistamaan osaamisestasi sen pisteen, jossa sinun on mahdollista kehittyä erinomaiseksi
- Haluat löytää osaamisestasi perusteluita palkkaneuvotteluun, ylennykseen tai lisäkoulutukseen
- Haluat oppia arvostamaan osaamistasi ja saada vahvistusta siihen, että olet menossa oikeaan suuntaan
- Haluat kirkastaa itsellesi suuntaa, jota kohti lähteä kulkemaan
- Haluat selvittää, mitä ammatillisia mahdollisuuksia osaamisesi ja kiinnostuksen kohteesi mahdollistavat

 

Mitä?

Ainutlaatuisen tästä osaamiskartoituksesta tekee sen kokonaisvaltaisuus. Kartoituksessa syvennytään kolmeen osaamisen kannalta merkittävään teemaan: itsetuntemukseen, koulutukseen ja työelämään sekä vapaa-aikaan.

Kun nämä osa-alueet yhdistetään, ihmiseltä voi löytyä yllättävääkin osaamista tai kyvykkyyttä, jota hän ei ole vielä päässyt hyödyntämään tai jota korostamalla on mahdollista edetä uralla tai lisätä nykyisen työnkuvan merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä.
Yhtenä osaamiskartoituksen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa uskoasi siihen, että sinäkin pystyt kasvamaan, kehittymään ja oppimaan uutta, kunhan sinulle on selvää, mikä sinua aidosti kiinnostaa ja motivoi.

 

Sisältää:

- Ennakkotehtävät
- 2-3 tuntia reflektoivaa keskustelua verkossa osaamiskartoituksen teemoista ja juuri sinun ainutlaatuisesta osaamisestasi
- Osaajaprofiilin
- Kartoituksessa sinulla on käytössäsi kaikki osaamiseen ja oppimiseen liittyvä tieto, jonka olen näiden vuosien aikana kerryttänyt.


Hinta yhteensä kolmelle tapaamiselle 

alk. 85€ (sis. alv. 24%)

 

YRITYKSILLE
Organisaatioille ja yrityksille

Työelämän ammatillinen kasvu ja stressinhallinta

Yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat taata henkilöstölleen keinoja sujuvampaan ja mielekkäämpään työarkeen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen.

 

Kenelle? 

Opiskelijasta oppijaksi 2.0 on suunnattu erityisesti oppilaitoksille sekä palveluitaan opiskelijoille tarjoaville organisaatioille, jotka haluavat auttaa opiskelijoita avaamaan mieltään vastaanottavaiseksi, uteliaaksi, yrittelijääksi ja innostuneeksi ongelmanratkojaksi - omaa tietään kulkevaksi uuden rakentajaksi. Juuri nyt Suomi tarvitsee oppijoita enemmän kuin koskaan aiemmin.

 

Mitä? 

Ydinajatuksena on vähentää turhaa kuormaa ja helpottaa arkea.
Viisas työn organisointi vähentää kuormitusta, edistää hyvinvointia, lisää työn mielekkyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamisen kehittämiseen liittyvää tietoa ja tarjota käytännön vinkkejä ammatillisen kasvun tukemiseen, stressinhallintaan sekä työn ja arjen viisaampaan organisointiin.

 

Sisältää:

- Kolme noin tunnin kestävää luentoa tai yhden kolmen tunnin mittaisen luennon sovitusti kasvotusten tai etäyhteydellä.
- Koulutus koostuu kolmesta osiosta:
1. Ammatillinen kasvu ja työelämän oppiminen
2. Stressinhallinta ja palautuminen
3. Konkreettisia vinkkejä työarjen viisaampaan organisointiin

 

Hinta alk. 450€ (sis. Alv. 24%).

 

 

Opiskelijan ammatillinen kasvu ja stressinhallinta
 

Kenelle? 

Oppilaitoksille, jotka haluavat tukea opiskelijoidensa ammatillista kasvua ja oppimista sekä tarjota heille keinoja ylikuormituksen ehkäisemiseen.

 

Suomi ei tarvitse enää osaajia vaan oppijoita, omaa tietään rohkeasti kulkevia, luovia innovoijia, haasteiden ratkojia ja uuden rakentajia. Jokaisessa asuu jo nyt oppija, mutta miten aktivoidaan asetus "oppija 2.0"? 

 

Mitä? 

Ydinajatuksena on vähentää turhaa kuormaa ja helpottaa arkea.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä oppimiseen liittyvää tietoa sekä tarjota käytännön vinkkejä opiskeluajan ammatillisen kasvun tukemiseen, stressinhallintaan ja opiskeluarjen viisaampaan organisointiin.

 

Sisältää:

Noin tunnin kestävän luennon, joka voidaan toteuttaa sovitusti joko kasvotusten tai etäyhteydellä.
Lisäksi opiskelijat saavat sähköisen lisämateriaalin, joka sisältää tiivistelmät luennon keskeisistä teemoista.

 

Hinta alk.225€ (sis. Alv. 24%).

bottom of page