top of page

Kasvatustieteilijänä työelämässä, osa IV – kasvatustieteilijä yrittäjänä

“Kasvatustieteen maisteri työelämässä”, “kasvatustieteen maisteri yrittäjänä”, “kasvatustieteen maisteri työpaikat” - muun muassa näillä hakusanoilla etsin itse tietoa opiskellessani kasvatustieteen maisteriksi. Pääaineenani oli elinikäinen oppiminen ja kasvatus, tutkintolinja, joka ei valmista opiskelijaa mihinkään tiettyyn ammattiin vaan antaa valtavasti eväitä hyvin monenlaiseen työnkuvaan.


Tässä neliosaisen Kasvatustieteilijä työelämässä -postaussarjan neljännessä osassa avaan kokemuksiani kasvatustieteilijän yrittäjyydestä. Jos et ole vielä käynyt lukemassa sarjan kolmea ensimmäistä osaa, voit käydä lukemassa ensimmäisen, omaa opintopolkuani käsittelevän kirjoituksen täältä. Sarjan toisen, kasvatustieteilijän mahdollisia työtehtäviä käsittelevään kirjoitukseen pääset tästä. Siinä avaan lyhyesti työnkuvia, joihin jatkuvaan oppimiseen erikoistunut kasvatustieteen maisteri voi työllistyä. Sarjan kolmas osa löytyy täältä ja se käsittelee koulutussuunnittelijan työtä.


Tätä neljättä kirjoitusta olen vältellyt ihan liian pitkään. Olen ajatellut, että aloittelevana yrittäjänä olen väärä ihminen kertomaan kasvatustieteiteilijän yrittäjyydestä, kunnes sitten ymmärsin, että voin kertoa tässä vain omista ajatuksistani ja kokemuksistani eikä minun välttämättä tarvitse tuoda tässä esiin kaikkia näkökulmia. Yrittäjyystarinoita ja -kokemuksia kun on juuri niin monta kuin yrittäjiäkin. Jos olet kasvatustieteilijä ja haaveilet yrittäjyydestä, toivon, että saat tästä tekstistä inspiraatiota jatkaa oman osaamisesi kartoittamista ja ammatillista kasvumatkaasi kohti omia urahaaveitasi.

Tervetuloa kasvatustieteilijänä työelämässä -postaussarjan neljännen ja viimeisen osan pariin!


Lähdetään liikkeelle tutustumalla siihen, mitä kasvatusalan yrittäjyys kohdallani käytännössä tarkoittaa. Jatkuvaan oppimiseen erikoistuneena kasvatustieteilijänä osaamiseni ytimessä on ymmärrys siitä, miten kasvatus ja oppimiskokemukset rakentuvat ja miten ne rakentavat oppimisen ja ammatillisen kasvun pohjaa lapsuudesta aikuisuuteen sekä yhä edelleen työelämässä. Aikuisuudessa voidaan puhua itsekasvatuksesta, jossa olennaista on nähdä työelämä ja ammatillinen kasvu osana muuta elämää ja pitää yllä hyvinvointia elämän eri osa-alueiden välillä. Yrittäjänä olen keskittynyt osaamisen kehittämiseen, ammatillisen kasvun tukemiseen ja oppimisen hyödyntämiseen liiketoiminnan edistämisessä.


Tällä hetkellä näyttää siltä, että kasvatustieteellisen tiedon merkitys tulee vuosi vuodelta korostumaan työelämässä. Itse tarjoan yrittäjänä osaamisen kehittämiseen keskittyvää koulutus- ja konsultointipalvelua sekä mentorointia. Palveluideni tavoitteena on lisätä oppimiseen liittyvää tietoa sekä tarjota tukea ja käytännön vinkkejä arjen, työn ja oppimisen organisointiin. Puhun inhimillisen työelämän sekä perheystävällisyyden puolesta, ja ajattelen, että meistä jokaisella tulisi olla mahdollisuus ammatilliseen kasvuun ja urahaaveiden toteuttamiseen elämäntilanteesta riippumatta.


Opintojen aikana


Opintojen aikana ajattelin, että kasvatustieteen maisteri tittelinä kuulostaa tärkeältä ja varsin pätevältä. Tuntui hurjalta ajatella, että ei menisi enää pitkään, että minäkin olisin kasvatustieteen maisteri. Minulla oli opiskelupaikka, jossa viihdyin ja langat valmistumiseen olisi hyvin pitkälle omissa käsissäni.


Vaihdoin ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa, ja moni kehotti valitsemaan hallintotieteitä kasvatustieteen rinnalle. Se olisi kuulemma järkevää, sillä tuollaisella kombolla saisi melkoisen hyvän lähdön työelämän maratoniin – ehkä jopa hautapaikan jonkin organisaation riveistä. Hallinnollinen osaaminen nähdään työelämässä ilmeisen arvokkaana, ja ihmisten johtamiseen kasvatustiede tarjoaa käytännöllistä ja varsin pätevää tietotaitoa. Ajattelin, että tässä olisi voisi olla hyvä kuunnella viisaampia, niitä joilla oli jo jotain kosketuspintaa työelämästä. Hyvin pian kävi kuitenkin selväksi, ainut, jota minun kannatti kuunnella, oli sydämeni. Pitkällä aikavälillä järkevintä oli opiskella itselleni ja valita sellaisia kursseja, jotka minua aidosti kiinnostavat.


En kyllästänyt tutkintoani hallintotieteillä, vaan jätin jo johdantokurssin kesken, koska se ei tuntunut ollenkaan omalta. Toisaalta tuossa saattoi olla mukana myös aavistus kapinahenkeä ja halua näyttää, että erilaisillakin valinnoilla voisi pärjätä. Kapinahenki puolestaan juonsi juurensa todennäköisesti lukioaikaan, jolloin sain koulussa kuulla, että (keskinkertaisen hyvillä) arvosanoillani ei välttämättä koskaan tulisi saavuttamaan hyvää ammattia. Mikä sitten on yleispätevästi hyvä ammatti? Siihen en osaa vastata, eikä minun onneksi tarvikaan. Ajattelen, että kokemus hyvästä ammatista on subjektiivinen, joten usko siihen, että saavutan vielä joku päivä hyvän ammatin, on edelleen vahva ja itseasiassa vahvistuu vain päivä päivältä.


"Olin onnistunut tekemään opiskelusta matkan, josta oli mahdollista nauttia. Silloin ymmärsin, että sitä samaa haluan työelämältä."

Suoritin opinnot suunniteltua nopeammin ja olin valtavan innostunut ja inspiroitunut. Kasvatustieteen rinnalle valitsin yhteiskuntatutkimuksen opintoja, jotka tarjosivat laajensivat näkökulmiani muun muassa koulutuspolitiikassa, työelämässä ja yrittäjyydessä. Lopulta tarkastelin gradussanikin tietoisuustaitoja uusliberalistisen hallinnan strategioiden valossa. Graduprojektissa syvennyin uusliberalistiselle hallinnalle ominaiseen markkina- ja tehokkuusajatteluun sekä jatkuvaan kehittämiseen, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut myös ajatteluuni ja suunnannut ammatillista kasvuani.


Tarkastelin aihetta itsekasvatuksen näkökulmasta kriittisesti, ja olen edelleen sitä mieltä, että markkinaistumiseen ja tehokkuusajatteluun tulisi suhtautua varauksella siitäkin huolimatta, että operoin itsekin näiden teemojen parissa. Toisaalta ehkä juuri siitä syystä haluan puhua inhimillisen työelämän ja arjen puolesta. Väitän, että näkökulmani on käynyt läpi varsin kriittisen tarkastelun, jonka päätteeksi uskon vahvasti, että työelämäkontekstissa jatkuvan oppimisen ja tehokkuuden käsitteet kaipaavat päivitystä.


Yhtä kaikki, nautin gradun tekemisestä todella paljon. Elin ja hengitin sitä vuoden ajan. Rakastin uuden tiedon omaksumista, rakastin oivalluksia ja rakastin sitä, että päivä päivältä ymmärsin aiheestani enemmän ja halusin tietää lisää. Olin onnistunut tekemään opiskelusta matkan, josta oli mahdollista nauttia. Silloin ymmärsin, että sitä samaa haluan työelämältä.


Mistä sitten lähteä liikkeelle?


Mistä sitten lähteä liikkeelle? Siihen voin vastata vain oman kokemukseni perusteella. Sanoisin, että kaikkein tärkeintä on tunnistaa oman osaamisen ydin eli riittävän pieni aihe, joka aidosti kiinnostaa ja johon on sisäisesti motivoitunut – asia, josta voisit puhua koko maailmalle. Tästä tulisi sitten luoda tuote tai palvelu, joka tarjoaa asiakkaalle jotain lisäarvoa, sillä ilman sitä saattaa yrittäjän kukkaro jäädä melko kevyeksi.


Oma juttunsa on myös palveluiden markkinointi ja myynti eli sanoittaminen ja kanavoiminen niin, että se osuu potentiaalisen asiakkaan silmiin, puhuttelee ja saa lopulta ostamaan. Mieti, mitä teet, kenelle ja miten tämä hyödyttää asiakastasi – minkä ongelman se ratkaisee tai miten se helpottaa asiakkaasi elämää? Mieti, miten voisit sanoittaa sen yhdelle ihanneasiakkaallesi. Haasteena tässä on se, että sosiaalinen media, sen kanavat ja käyttö muuttuvat valtavalla nopeudella, joten oppimisenkin tulisi olla jatkuvaa ja nopeatempoista. Tästä päästäänkin toiseen tärkeään seikkaan. Yrittäjänä on oltava valmis oppimaan jatkuvasti uutta. On kuunneltava itseä: mitä osaan nyt, mitä haluan oppia, mitä minun tulisi oppia ja erityisen tärkeänä pidän kykyä etsiä ratkaisuja ja pyytää apua tarvittaessa.


Yrittäjyys on jatkuvaa oppimista. Se on sinnikästä ongelmanratkaisua ja haasteiden selättämistä sekä kykyä operoida osaamisensa äärirajoilla. Siinä auttaa paljon se, kun pystyy keskittymään täysin omaan tekemiseen eikä liikaa pysähdy miettimään mitä muut ajattelevat tai miten joku muu hoitaisi homman sinua paremmin.


Organisointikyvystä ja järjestelmällisyydestä on iso apu, mutta nekin ovat taitoja, joita on mahdollista oppia. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin löytää oman osaamisensa ydin, sellainen aihe tai kokonaisuus, josta voisi milloin tahansa puhua koko maailmalle, johon uskoo ja jonka eteen on valmis ponnistelemaan.


Lyhyt ja ytimekäs vinkkini tässä kohtaa kuuluukin näin: ota asioista selvää. Oli sitten kyse mistä tahansa, oman osaamisesi kehittämisestä, yrityksesi brändäyksestä, tuotteesi/palvelusi markkinoinnista tai myynnistä, vero- tai kirjanpitoasioista, jos et vielä tiedä jotain, mieti, kuka tietää, ja kysy häneltä. Se opettaa paljon ja sillä saatat välttää ainakin osaan niistä opeista, joihin saattaisit muuten tutustua kantapään kautta.

Voisin kirjoittaa tähän kasvatustieteilijän osaamisen tuotteistamisesta ja yrittäjyyden opeista vaikka miten pitkästi, mutta ehkä palaan näiden aiheiden pariin vielä myöhemmin.

Itse lähdin yrittäjäksi, koska koin, että minussa osaamisessani olisi vielä valtavasti potentiaalia, sellaista potentiaalia, joka saattaisi palkkatyössä tulla tukahdutetuksi. Halusin kasvaa ja kehittyä ammatillisesti sekä osin siksi, että sellaista työpaikkaa ei vain tuntunut olevan, jossa olisin saanut hyödyntää osaamistani ja toteuttaa itseäni samalla tavalla kuin yrittäjänä. En silti väitä, että tämä olisi tai olisi ollut ainut vaihtoehto. Voisin hyvin harkita palkkatyötä, jos sellainen sopiva tulisi vastaan, mutta siitä olen varma, että sen olisi oltava linjassa omien arvojeni kanssa. Perheelle ja omalle ammatilliselle kasvulle täytyy olla riittävästi aikaa ja tilaa. Juuri nyt nautin siitä, miten paljon olen saanut oppia ja miten pitkälle olen jo nyt päässyt. Mieleni harhailee jo vuosien päähän tulevaan enkä malttaisi olla fiilistelemättä, mitä kaikkea onkaan vielä edessä!


Ja sinulle, joka tällä hetkellä pohdit, voisiko yrittäjyys olla sinulle sopiva vaihtoehto, haluan sanoa, että mene sitä kohti, mikä saa sielusi hykertelemään. Alussa se saattaa ottaa aikaa sekä vaatia pitkäjänteisyyttä ja periksiantamattomuutta, mutta kun innostus ja motivaatio tekemiseen kumpuavat sinusta itsestäsi, tulokset seuraavat perässä. Usko itseesi, osaamiseesi ja oppimismahdollisuuksiisi.


Iloa ja rohkeutta matkallesi kohti urahaaveitasi!

408 katselukertaa
bottom of page