top of page

Jatkuva oppiminen on elämäntapa

Kysymys, jota varmaan aika moni miettii tämän sanaparin kuullessaan — mitä se jatkuva oppiminen oikein on?


Oppiminen koskee meistä jokaista. Se on osa arkea ja elämän jokaista osa-aluetta.


Lyhyesti sanottuna jatkuva oppiminen on joustavaa elinkaaren eri vaiheissa tapahtuvaa osaamisen kehittämistä.


Jatkuva oppiminen on nähty keinona vastata työelämän tarpeisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, mutta koska oppiminen itsessään tuottaa ihmiselle hyvinvointia, on se myös tärkeä osa yksilön mielekästä elämänkokemusta. Jatkuva oppiminen ei tarkoita ainoastaan saavutettuja tutkintoja, todistuksia tai titteleitä käydyistä kursseista ja koulutuksista, vaan se on meidän jokaisen arjen tasolla tapahtuvaa eteenpäin suuntautuvaa liikettä.


Ajattelen, että jatkuva oppiminen on elämäntapa. Se on jotain, jota eletään, jotain, joka yltää elämän jokaiselle osa-alueelle. Se on kykyä asettaa mieli vastaanottavaiseen tilaan sekä nähdä mahdollisuuksia ympärillään ja tarttua niihin, rakentaa aktiivisesti itselleen mielekästä elämää omassa ympäristössään. Kanssani tulet huomaamaan, miten pienistä ja arkisista asioista jatkuvan oppimisen elämäntapa lopulta rakentuu.


Vaikka osaamisen kehittäminen on mm. yksi tärkeimmistä nykyajan työelämätaidoista, se ei välttämättä aina tunnu mielekkäältä. Jatkuvan oppimisen asiantuntijana autan ihmisiä poistamaan esteitä oppimisen tieltä ja löytämään itsestään sen osaamispotentiaalin, jota esimerkiksi opiskelu, uralla eteneminen, suunnan muuttaminen tai mielekkään arjen aktiivinen rakentaminen edellyttävät.


57 katselukertaa
bottom of page